Koszyk 0

Różowy Horyzont Plakat 50x70 cm

99,00 zł
Zadaj pytanie

Produkt jest niedostępny.

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby otrzymać więcej informacji.

Skontaktuj się

Krótki opis

Różowy Horyzont Plakat 50x70 cm

  • Nr przedmiotu: 14070
  • Kategorie: Plakaty grafiki

Nasze plakaty drukowane są na świetnej jakości materiałach - formaty: A4, A3 oraz 30x40 cm na papierze o bardzo wysokiej gramaturze - 350g, większe formaty - od 40x50 cm na profesjonalnym papierze o gramaturze 220 g - oba materiały są wysokiej jakości i zapewniają piękny, wyrazisty druk.
Plakat sprzedawany jest w tubie, zawsze zabezpieczony folią i usztywniony. Idealnie pasuje zarówno do ram z passpartou, jak i bez.

Cena dotyczy formatu 50x70 B2
Najpopularniejsze, dostępne u nas formaty:
A4 – 21.0x29.7cm
A3 – 29.7x42.0cm
30x40cm
40x50cm
B2 – 50x70cm
61x91cm
B1 – 70x100cm
A0 – 84.1x118.9cm

Wysyłka krajowa (Poland)

Nazwa Pierwsza sztuka Kolejna sztuka Liczba w paczce Czas dostawy [dni]
Paczka 0,00 zł 0,00 zł 10 5

Wysyłka zagraniczna

Nazwa Pierwsza sztuka Kolejna sztuka Liczba w paczce Czas dostawy [dni]
Paczka 0,00 zł 0,00 zł 10 5

Metody płatności

Przelew tradycyjny, PayPal, Dotpay


Dodatkowe informacje

Informację o koszcie, sposobie i terminie dostawy dla danego Produktu znajdziesz w jego opisie, w tym w
zakładce „Dostawa i Płatność”
Dostawa Produktu dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sposoby dostawy Produktu – udostępniamy Ci następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu, chyba że
opis danego Produktu stanowi inaczej: Poczta Polska
Termin dostawy Produktu do Ciebie 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu podano krótszy
termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się w następujący sposób: (1) w przypadku wyboru
przez Ciebie sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznych - od dnia uznania płatnością rachunkubankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie płatności elektronicznych; (2) w przypadku wyboru przez
Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
Termin gotowości Produktu do odbioru przez Ciebie – w przypadku wyboru przez Ciebie odbioru osobistego
Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu
podano krótszy termin. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego liczy się w
następujący sposób: (1) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem albo płatności
elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie płatności
elektronicznych; (2) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności gotówką przy odbiorze
osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
Ważne! Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy. Termin dostawy oznacza, że w tym terminie powinieneś już otrzymać Towar (na ten termin składa się
czas kompletowania przesyłki przez nas oraz czas jej dostarczenia przez przewoźnika).
Informacje dotyczące płatności
Informację o dostępnych sposobach płatności dla danego Produktu znajdziesz w opisie danego Produktu, w tym
w zakładce „Dostawa i Płatność”
W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy prosimy o podawanie w tytule przelewu nazwy
Twojego Konta Kupującego w Serwisie oraz numeru danego Zamówienia – ułatwi to nam i przyśpieszy
księgowanie płatności. Proponowany przez nas tytuł przelewu ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na
realizację umowy w przypadku jego pominięcia.
Przelew bankowy, Przelewy 24, Paypal
Termin płatności (chyba że opis danej Umowy Sprzedaży stanowi inaczej): (1) w przypadku wyboru przez Ciebie
płatności przelewem albo płatności elektronicznych, jesteś zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
(2) w przypadku wyboru przez Ciebie płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką
przy odbiorze osobistym, jesteś zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Zwroty (ustawowe prawo do odstąpienia od umowy)
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może
zostać złożone na przykład: drogą mailową - poprzez wypełnienie formularza zwrotu (załącznik) i odesłanie na
adres hello@hogstudio.pl lub wypełnienie i odesłanie listem na adres firmy
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
.........................................
.........................................
..................................
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy - Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (A) dla
umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności
(np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę
trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2)
polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z
Produktów; (B) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Zwrot wzajemnych świadczeń - Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na
adres: HOG STUDIO Aneta Golan, ul. Dąbrowskiego 29d/33, 60-840 Poznań
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Produktu).
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produktu od konsumenta, może wstrzymać się
ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia
przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Możliwe koszty odstąpienia od umowy - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Dodatkowo
jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie
danego Produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy - Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produktu ulegający szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w
której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; (7) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę; (8) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Reklamacja (na podstawie ustawy) Dbamy o Twoje prawa, w tym prawo do złożenia reklamacji na sprzedawane przez nas produkty. Poniżej
znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas
Produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.
Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany Produktu została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie
możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji.
Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z
gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
Mamy obowiązek dostarczyć Produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Kupującemu. Ważne! Jesteśmy
odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na
Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Reklamację możesz złożyć na przykład: pisemnie na adres HOG STUDIO Aneta Golan, ul. Dąbrowskiego 29d/33,
60-840 Poznań
lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@hogstudio.pl
W opisie reklamacji podaj: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową
sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane
kontaktowe – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.
Pamiętaj, że Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt
wadliwy na adres HOG STUDIO Aneta Golan, ul. Dąbrowskiego 29d/33, 60-840 Poznań Jeżeli jednak ze względu
na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący
obowiązany jest nam udostępnić Produkt w miejscu, w którym się znajduje. W przypadku Kupującego będącego
konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Kupującego niebędącego
konsumentem koszt dostarczenia oraz inne koszty związane z reklamacją ponosi Kupujący.
Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia jej złożenia.
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców - odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec
Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu
przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem
oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie
ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż
do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.


Polecane produkty

Mozaika A3 Szybki podgląd
49,00 zł
56,00 zł
39,00 zł
34,00 zł
Nowość
plakat pies rysunek A3 Szybki podgląd
59,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia