Koszyk 0

Skarpetki Farma

20,00 zł
Zadaj pytanie
Materiał
bawełna
Kolor
wielokolorowy
Rozmiar
36 38 40 42

Krótki opis

Skarpetki są nie tylko dla farmerów, rolników i żon rolników, ale dla wszystkich, którzy kochają zwierzęta i wypoczynek na wsi.

  • Nr przedmiotu: 14306
  • Kategorie: Męskie skarpetki, Skarpetki damskie

Nadchodzą żniwa, pora to szczęśliwa. Ptaszków słychać śpiew, pszczoły bzyczą też. Fajnie na farmie pracuje się!

Przedstawiamy skarpetki rolniczo-agroturystyczne. Na jednej znajdziecie sympatyczne zwierzęta: krowę, prosiaczka, kurę z kurczątkami, owieczkę i indyka, radośnie spacerujące po swoim wybiegu i leniwie skubiące trawę. Na drugiej krajobraz farmy w trakcie żniw: bele słomy leżące na polu, traktor i zabudowania gospodarcze. Wsi spokojna, wsi wesoła!

Skarpetki są nie tylko dla farmerów, rolników i żon rolników, ale dla wszystkich, którzy kochają zwierzęta i wypoczynek na wsi.

Skarpetki nie do pary (asymetryczne), czyli w parze jedna jest inna niż druga, ale połączone są wspólnym rolniczym motywem i kolorami. Spróbuj, a już nigdy nie założysz innych!

Skarpetka dla kobiet, dziewczyn, mężczyzn i chłopaków | Płaski szew na palcach zapewniający maksimum komfortu | Nieuciskający ściągacz, pewnie trzymający skarpetkę na nodze

Zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce

Skład: 80% wysokogatunkowa bawełna czesana | 15% wytrzymały poliamid | 5% dopasowujący się do stopy elastan

Śmiało wrzucaj je do pralki. Nie skurczą się, nie wydłużą, nie zmienią fasonu, jeśli będziesz je prać właściwie. Jak? Wywróć je na drugą stronę i pierz w maksymalnie 40°.

Wysyłka krajowa (Poland)

Nazwa Pierwsza sztuka Kolejna sztuka Liczba w paczce Czas dostawy [dni]
List polecony priorytetowy Poczta Polska 9,00 zł 0,00 zł 6 3
Kurier 15,00 zł 0,00 zł 6 1

Wysyłka zagraniczna

Nazwa Pierwsza sztuka Kolejna sztuka Liczba w paczce Czas dostawy [dni]
Zagraniczna przesyłka Poczta Polska 20,00 zł 0,00 zł 6 5

Metody płatności

Przelew tradycyjny, PayPal, Dotpay


Dodatkowe informacje

Płatności.
Natychmiastowe płatności internetowe, dzięki którym szybko i bezpiecznie zapłacisz kartą kredytową, kartami Visa, MasterCard, za pomocą PayPal, a także natychmiastowym przelewem z każdego banku w Polsce.

Wysyłka.
Oferujemy wiele wygodnych form wysyłki: list polecony Poczta Polska, Paczkomaty i wysyłka kurierska. Działamy szybko - wszystkie wysyłki realizujemy w 24h od zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie, w przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym.

§ 5 Reklamacje

1.Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2.Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a.złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez sprzedawcę.
b.żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
1.Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedawca.
2.W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca.
3.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
4.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej
5.Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej.

§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży wysyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4.Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta.
6.Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8.Konsument odstępujący od Umowy, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9.Sprzedawca dokonuje zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7 Postanowienia końcowe
1.Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2.O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczone na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierające zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych.
3.W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
4.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz – w przypadku konsumentów - ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)


Polecane produkty

20,00 zł
20,00 zł
29,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł