Koszyk 0

Biodrówka torebka na pas nerka

129,00 zł
Zadaj pytanie
Materiał
washpapa
Kolor
złoty
Personalizacja
kolor

Uzupełnij szczegóły personalizacji w wiadomości do sprzedawcy (krok 2 podczas zakupu)

Krótki opis

Biodrówka- taka nerka, tylko ładniejsza.

  • Nr przedmiotu: 16070
  • Kategorie: Saszetki nerki damskie, Saszetki nerki

Lubisz mieć wolne ręce? Ja również, ale zwykłe nerki nie zawsze pasują do wszystkich stylizacji. Dlatego proponuję Ci biodrówkę z washpapy.

Ta niewielkich rozmiarów torebka pomieści wszystko co potrzebujesz mieć pod ręką, doskonale uwalnia ręce i jest świetnym uzupełnieniem stylizacji. Pasuje zarówno do spodni jak i do sukienki.

Zabierz ją na spacer, randkę, do kina czy na imprezę. Świetnie spisze się w każdej z tych sytuacji. Wiem bo sprawdziłam :)

Torebeczka posiada podszewkę, w którą wszyta jest dodatkowa kieszonka zapinana na zamek. Dzięki temu nie musisz zabierać ze sobą portfela. Ma też regulowany pasek, zapinana jest na mocny magnes.

Wymiary torebki
+/- 22cm x 14cm x 5 cm

Personalizacja: możliwość zmiany koloru. Informację proszę wpisać w komentarzu do zamówienia.

Wysyłka krajowa (Poland)

Nazwa Pierwsza sztuka Kolejna sztuka Liczba w paczce Czas dostawy [dni]
Paczkomat 12,00 zł 0,00 zł 1 3
Kurier DPD 15,00 zł 0,00 zł 1 3
Kurier DPD 20,00 zł 0,00 zł 10 3

Metody płatności

Przelew tradycyjny, Dotpay

ZWROTY I REKLAMACJE
Zwroty (ustawowe prawo do odstąpienia od umowy)
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może
zostać złożone na przykład: mailowo na adres kasia@pracowniamazu.pl
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:

.........................................
.........................................
..................................

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

§

Strona 4 z 5

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy - Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (A) dla
umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności
(np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę
trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2)
polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z
Produktów; (B) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Zwrot wzajemnych świadczeń - Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na
adres: Pachońskiego 9/304 31-223 Kraków
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Produktu).
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produktu od konsumenta, może wstrzymać się
ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia
przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Możliwe koszty odstąpienia od umowy - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Dodatkowo
jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie
danego Produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy - Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produktu ulegający szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w
której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; (7) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę; (8) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Reklamacja (na podstawie ustawy)

§

Strona 5 z 5
Dbamy o Twoje prawa, w tym prawo do złożenia reklamacji na sprzedawane przez nas produkty. Poniżej
znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas
Produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.
Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany Produktu została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie
możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji.
Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z
gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
Mamy obowiązek dostarczyć Produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Kupującemu. Ważne! Jesteśmy
odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na
Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Reklamację możesz złożyć na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres kasia@pracowniamazu.pl
W opisie reklamacji podaj: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową
sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane
kontaktowe – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.
Pamiętaj, że Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt
wadliwy na adres Pachońskiego 9/304 31-223 Kraków Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Produktu lub sposóbjego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest nam
udostępnić Produkt w miejscu, w którym się znajduje. W przypadku Kupującego będącego konsumentem koszt
dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem koszt
dostarczenia oraz inne koszty związane z reklamacją ponosi Kupujący.
Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia jej złożenia.
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców - odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec
Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu
przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem
oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie
ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż
do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Producent

Katarzyna Królikowska

Katarzyna Królikowska


Polecane produkty

110,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 300,00 zł sumy zamówienia
Promocja
nerka krówka Szybki podgląd
100,00 zł 80,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 300,00 zł sumy zamówienia
110,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 300,00 zł sumy zamówienia
Czarna nerka XL Szybki podgląd
124,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 300,00 zł sumy zamówienia
337,00 zł 298,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 350,00 zł sumy zamówienia
Promocja Nowość
nerka mosaik łódka Szybki podgląd
110,00 zł 100,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 300,00 zł sumy zamówienia
100,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 300,00 zł sumy zamówienia