Koszyk 0

DĄB 4

434,00 zł 482,00 zł
Zadaj pytanie
Materiał
drewno
Kolor
brązowy

Krótki opis

DĄB 4
62cm x 41cm x 1.5cm 3244g
PIĘKNA, UNIKATOWA, EKOLOGICZNA RĘCZNIE WYKONANA DESKA.
IDEALNA W TWOJEJ KUCHNI.

  • Nr przedmiotu: 18206
  • Kategorie: Drewniane dekoracje, Naczynia kuchenne, Do sesji

PIĘKNA, UNIKATOWA, EKOLOGICZNA, RĘCZNIE WYKONANA DESKA.

FANTASTYCZNA BARWA, ORYGINALNY KSZTAŁT ORAZ NIETUZINKOWE USŁOJENIE NADAJĄ EKSKLUZYWNY I PONADCZASOWY WYGLĄD.

PRAKTYCZNE KROJENIE, SERWOWANIE, SIEKANIE, ROZBIJANIE, OZDOBA LUB SESJA FOTO.

AKSAMITNIE GŁADKA, BAKTERIOBÓJCZA, PORĘCZNY UCHWYT DO ZAWIESZENIA,
ZAIMPREGNOWANA OLEJEM LNIANYM.

NIE MYĆ W ZMYWARCE!

IDEALNA W TWOJEJ KUCHNI.

Wysyłka krajowa (Poland)

Nazwa Pierwsza sztuka Kolejna sztuka Liczba w paczce Czas dostawy [dni]
Poczta Polska 25,00 zł 2,00 zł 3 3
Kurier 15,00 zł 2,00 zł 4 2
Odbiór osobisty (po ustaleniu terminu) 0,00 zł 0,00 zł 3 3

Metody płatności

Przelew tradycyjny, Dotpay


Dodatkowe informacje

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,

płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 37 1050 1575 1000 0097 0838 0267 (ING Bank S.A.) Przemysław Szot BERGENWOOD, Plac Wolności 9, 55-120 Uraz, NIP: 9151521859. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

posoby dostawy Produktu – udostępniamy Ci następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu, chyba że opis danego Produktu stanowi inaczej: (1 Kurier, 2. Poczta Polska, 3. Odbiór osobisty)
Termin dostawy Produktu do Ciebie 5 - 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Ciebie sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznych - od dnia uznania płatnością rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie płatności elektronicznych.
Termin gotowości Produktu do odbioru przez Ciebie – w przypadku wyboru przez Ciebie odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie 3 - 4 dni robocze, chyba że w opisie danego Produktu podano inny termin. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie płatności elektronicznych;
Ważne! Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin dostawy oznacza, że w tym terminie powinieneś już otrzymać Towar (na ten termin składa się czas kompletowania przesyłki przez nas oraz czas jej dostarczenia przez przewoźnika).

Klient może odebrać Produkt osobiście u Sprzedawcy, po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu odbioru.

Kurier - od 15zł

Poczta Polska - od 25zł

Odbiór osobisty - 0zł

ZWROTY I REKLAMACJE

Zwroty (ustawowe prawo do odstąpienia od umowy)
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: na adres email – sklep@bergenwood.eu lub wysłane pocztą Plac Wolności 9, 55-120 Uraz.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
.........................................
.........................................
..................................

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy - Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (A) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; (B) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Zwrot wzajemnych świadczeń - Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Plac Wolności 9, 55-120 Uraz
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produktu od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Możliwe koszty odstąpienia od umowy - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Dodatkowo jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego Produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy - Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produktu ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (7) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (8) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Polecane produkty

124,00 zł 86,80 zł
Promocja
DĄB 103 Szybki podgląd
257,00 zł 229,00 zł
80,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
280,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 0,00 zł sumy zamówienia
124,00 zł 86,80 zł
120,00 zł 100,00 zł
100,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 300,00 zł sumy zamówienia