Koszyk 0

Wełniany szalik na jedwabnej podszewce /Wool scarf with silk lining

600,00 zł
Zadaj pytanie
Materiał
jedwab wełna
Kolor
biały czarny wielokolorowy żółty
Rozmiar
onesize/uniwersalny
DARMOWA DOSTAWA już od 0,00 zł sumy zamówienia

Krótki opis

Wełniany szalik w kolorze przepięknej ,głębokiej czerni podszyty jedwabną podszewką
Woolen scarf in the color of beautiful, deep black lined with silk

  • Nr przedmiotu: 23736
  • Kategorie: Szale damskie

DLA NIEJ
Elegancki i niezwykle wytworny - idealny na prezent .
Szalik wykonałam z włoskiej parzonej wełny i jedwabiu.Ozdobiłam go frędzlami i atłasową czarną taśmą.Szalik ma wszytą wełnianą zawieszkę ,która ułatwia przechowywanie po powrocie do domu.Szalik jest dwustronny i długi ,co umożliwia noszenie go na wiele ciekawych sposobów - polecam!

Projekt i wykonanie : Eatte

Wymiary szalika :

Długość 248 cm
Szerokość 20 cm

Materiał :

wełna 100 %
jedwab 100%


Pranie chemiczne

-----------------------------------

FOR HER
Elegant and extremely refined - perfect for a gift.
Scarf made of Italian steamed wool and silk, decorated with tassels and black satin ribbon. Scarf has a wool tag sewn in, which makes it easy to store after returning home. Scarf is reversible and long, which allows you to wear it in many interesting ways - I recommend!

Design and execution : Eatte

Dimensions of the scarf:

Length 248 cm
Width 20 cm

Material :

wool 100%
silk 100%


Dry cleaning

The color of the scarf displayed on your monitor may differ from the original

Wysyłka krajowa (Poland)

Nazwa Pierwsza sztuka Kolejna sztuka Liczba w paczce Czas dostawy [dni]
Poczta Polska 0,00 zł 0,00 zł 2 7

Wysyłka zagraniczna

Nazwa Pierwsza sztuka Kolejna sztuka Liczba w paczce Czas dostawy [dni]
Poczta Polska 120,00 zł 120,00 zł 1 7

Metody płatności

Przelew tradycyjny, Za pobraniem, PayPal


Dodatkowe informacje

Na terenie Polski darmowa wysyłka!

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Dotyczy Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Atelier Eatte
Beata Kifert

ul. Tadeusza kościuszki 8/10
05-300 Mińsk Mazowiecki

e mail : eatte@eatte.eu

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać mi rękodzieło niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dotyczy Konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

………………………., ……………………………….
…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………
Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..
W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……
Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

------------------------------------------------

WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

(1) Withdrawal from the Contract by the Seller or the Customer may take place on the terms set out in the provisions of the Civil Code (Journal of Laws 2017.459 t.j. as amended).
(2) The Consumer shall have the right to withdraw from the Contract within 14 days of receipt of the Goods.
(3) Information on withdrawal from the Contract by the Consumer is contained in the instruction on the right of withdrawal, available on the website of the Store.
4th The right of withdrawal is not entitled to the Consumer in relation to certain contracts, ie:
1) for the provision of services, if the Seller has performed the service in full with the express consent of the Consumer who has been informed before the provision of the service that after the fulfillment of performance by the Seller will lose the right to withdraw from the Agreement;
2) in which the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market, over which the Seller does not exercise control, and which may occur before the expiry of the deadline for withdrawal from the Agreement;
3) in which the Goods is a non-prefabricated item, manufactured to the Consumer's specification or serving to satisfy his individual needs;
4) in which the Goods are perishable or have a short shelf life;
5) in which the Goods are delivered in sealed packaging which cannot be returned after opening for health or hygienic reasons, if the packaging has been opened after delivery
6) in which the Goods are things which after delivery, due to their nature, become inseparably connected with other things;
7) in which the Goods are alcoholic beverages, the price of which has been agreed upon at the conclusion of the Agreement, and the delivery of which may take place only after 30 days and the value of which depends on market fluctuations, over which the Seller has no control;
8) in which the Consumer expressly requested that the Seller came to him in order to perform urgent repair or maintenance; if the Seller provides in addition other services than those, the performance of which the Consumer requested, or provides items other than replacement parts necessary for the performance of repair or maintenance, the right to withdraw from the Agreement shall be granted to the Consumer in relation to additional services or items;
9) in which the Goods are sound or visual recordings or computer programs delivered in sealed packaging if the packaging was opened after delivery;
10) a contract for delivery of newspapers, periodicals or magazines, except for a subscription contract;
11) concluded by way of a public auction;
12) for the provision of accommodation, other than for residential purposes, transportation of goods, car rental, catering, services related to leisure, entertainment, sports or cultural events, if the contract specifies the date or period of service provision
13) for the supply of digital content that is not recorded on a tangible medium, if the provision of services began with the express consent of the Consumer before the end of the deadline for withdrawal from the contract and after informing him by the Seller of the loss of the right to withdraw from the contract.
5th The Seller shall immediately, no later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer's declaration of withdrawal from the contract, return to the Consumer all payments made by him, including the costs of delivery of the Goods. The Seller shall refund the payment using the same method of payment used by the Consumer, unless the Consumer has expressly agreed to another way of return, which does not involve any costs to him.
6th If the Consumer has chosen a method of delivery other than the cheapest ordinary way of delivery offered by the Seller, the Seller is not obliged to reimburse the Consumer the additional costs incurred by him.
7th The Consumer is obliged to return the Goods with all items of equipment, including packaging, if it is an essential element of the Goods. The Seller may refrain from reimbursement until receipt of the Goods or until the delivery of proof of its return to the Seller, whichever event occurs first.
8th The Consumer shall bear only direct costs of returning the Goods, unless the Seller agreed to bear them or did not inform the Consumer about the need to bear these costs.
9th The Consumer shall be liable for any diminution in the value of the Goods resulting from using them in a manner beyond that necessary to ascertain the nature, characteristics and functioning of the Goods.
10th In the case of effective withdrawal from the Agreement is considered as not concluded.

NOTICE OF WITHDRAWAL RIGHT
Applicable to Consumers

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason. To exercise your right of withdrawal, you must inform the Seller of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example, a letter sent by post or e-mail). Contact details are given below:

Atelier Eatte
Beata Kifert

Tadeusza kościuszki street 8/10
05-300 Minsk Mazowiecki

e mail : eatte@eatte.eu

The period for withdrawal expires after 14 days from the day on which you acquire possession of the item or in which a third party other than the carrier and indicated by you acquires possession of the item. To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

Effects of withdrawal: if you withdraw from this contract, we will reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will reimburse you using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of this reimbursement. We may withhold reimbursement until we receive the item or until you provide us with proof of return, whichever event occurs first.

Please send back or hand over the handicraft to me immediately and in any case not later than 14 days from the day on which you informed us of your withdrawal from this contract. The deadline is met if you send back the goods before the expiry of the 14-day period.

You will have to bear the direct costs of returning the goods.

We point out that you are liable for any diminution in the value of the goods resulting from the use of the goods in a manner other than that necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

Provided by you personal data will be processed by the Seller for the purposes related to the implementation of your withdrawal from the contract and fulfillment of related requests and under the terms of the relevant provisions of law. You have the right to request from the data controller access to your data, their rectification, erasure or restriction of processing, or objection to processing, as well as the right to lodge a complaint to the supervisory authority. For more information, please see the document "Information from the data controller".

You may use the model withdrawal form, but it is not mandatory.

MODEL WITHDRAWAL FORM

Applicable to Consumers

NOTE: this form should be filled in and returned only if you wish to withdraw from the contract

............................, .....................................
................................................
(name and surname of the customer)
...............................................
................................................
(Customer's mailing address)
................................................
(telephone number/email to contact)

WITHDRAWAL FROM A DISTANCE CONTRACT

I hereby declare that I withdraw from the distance sales agreement concluded on ................................................ and concerning the purchase of the following goods ............................................................................................. at the price .................................
The goods were handed over/collected on ...........................................................
In connection with the above, I declare that I shall return the goods immediately, no later than within fourteen days. I indicate below the data for the return of the price of the goods, which should be made immediately, no later than within fourteen days.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
I am aware that the personal data provided by me will be processed by the Seller for purposes related to the implementation of the withdrawal from the contract and the fulfillment of related requests and under the terms of the relevant legislation. I know that I have the right to request from the data controller access to my data, rectification, erasure or restriction of processing, or objection to processing, as well as the right to lodge a complaint to the supervisory authority.
............................................................
(Name, surname and signature of the Client,
if the form is sent in a paper form)


Polecane produkty

120,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 300,00 zł sumy zamówienia
229,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 760,00 zł sumy zamówienia
120,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 300,00 zł sumy zamówienia