Koszyk 0

CHUSTECZNIK Z SOWAMI

56,00 zł
Zadaj pytanie
Materiał
drewno
Kolor
wielokolorowy
Personalizacja
kolor projekt

Uzupełnij szczegóły personalizacji w wiadomości do sprzedawcy (krok 2 podczas zakupu)

Krótki opis

CHUSTECZNIK DREWNIANY Z DEKORAMI

  • Nr przedmiotu: 5941
  • Kategorie: Pojemniki na zabawki

CHUSTECZNIK DREWNIANY Z DEKORAMI
Stylowy chustecznik doskonale nadaje się do przechowywania chusteczek higienicznych oraz chusteczek nawilżonych dla niemowląt.

Wymiary:
długość: 13,5 cm, szerokość: 25,5 cm, wysokość: 9 cm

Pudełko drewniane, ręcznie zdobione, wykończone bezbarwnym lakierem.

Czas realizacji zamówienia - do 10 dni roboczych

Posiada dwa dowolne dekory wykonane ze styroduru.

Wysyłka krajowa (Poland)

Nazwa Pierwsza sztuka Kolejna sztuka Liczba w paczce Czas dostawy [dni]
Wysyłka kurierska 18,00 zł 0,00 zł 30 5
Wysyłka kurierska pobraniowa 23,00 zł 0,00 zł 30 5

Metody płatności

Przelew tradycyjny, Dotpay


Dodatkowe informacje

W naszym sklepie możesz wybrać dwóch przewoźników: Kurier In Post lub firma kurierska DPD.
Ceny przesyłki wyglądają następująco:
- przesyłka kurierska - 18 zł
- przesyłka pobraniowa kurierska - 23 zł

Reklamacja

Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.zuzudesign.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie towary są ręcznie wykonane, co nie pozwala na zapewnienie stuprocentowej powtarzalności..
W przypadku jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną Klient ma prawo dochodzić uprawnień z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
O zamiarze dochodzenia uprawnień z rękojmi Klient powinien poinformować Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail lub telefoniczne. Sklep Internetowy odbierze od Klienta reklamowany towar wraz z dowodem jego zakupu i wypełnionym Formularzem reklamacyjnym w uzgodnionym przez Strony terminie, na swój koszt.
Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z niezbędną dokumentacją ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wymieni kupiony towar na pełnowartościowy (nowy lub naprawiony). Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Jeśli okaże się to niemożliwe Sklep dokona zwrotu pełnej kwoty zapłaconej za towar wraz z kosztami przesyłki.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma informację na temat odmowy reklamacji, a towar zostanie odesłany. Wszelkie koszty w takim wypadku są bezzwrotne
Reklamacji nie podlegają odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie lub konserwację oraz naturalne zużycie towaru w wyniku korzystania zgodnie z przeznaczeniem. Reklamacji nie podlegają przedmioty, których wygląd (np. kolor, natężenia barwy) jest zależny od indywidualnych ustawień monitora Klienta, a także przedmioty, w których opisie była notka o możliwości niewielkiej różnicy w wyglądzie lub kolorystyce.Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji

Klient zobowiązany jest do odbioru towaru, co do którego dochodził roszczeń z rękojmi. W razie nieodebrania towaru przez Klienta, Sklep wezwie Klienta do odebrania towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sklep będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, która wynosić będzie 5 złotych brutto od jednej sztuki nieodebranego towaru naliczanej za każdy dzień przechowania. O decyzji co do dalszego postępowania z nieodebranym towarem Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta.
Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie zgłoszona w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, o ile w ciągu roku od wykrycia wady o tym fakcie Klient zawiadomi Sklep Internetowy.
W przypadku umów zawartych z Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sklep Internetowy wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi
Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczenie przesyłki, tj. 14 dni. Klient powiadamia Sklep Internetowy o fakcie nieotrzymania przesyłki drogą mailową na adres biuro@zuzudesign.pl przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu lub drogą pisemną na adres Sprzedawcy. Jeżeli przesyłka została wysłana oraz upłynął termin doręczenia przesyłki określony w Regulaminie firmy świadczącej usługę doręczenia, Sprzedawca może złożyć reklamację. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Klient niezwłocznie otrzyma od sklepu zwrot całej wpłaconej kwoty na wskazany numer konta.Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia przedmiotu zamówienia w posiadanie lub od dnia, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie przedmiotu zamówienia, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
Możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy uzależniona jest od złożenia przez Klienta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w §7 ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać informacje pozwalające na określenie umowy, którego dotyczy. Może ono zostać złożone na Formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać drogą mailową na adres: biuro@zuzudesign.pl. Sklep Internetowy zobowiązany jest drogą mailową przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sklep Internetowy zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym za koszty dostarczenia rzeczy Sklep Internetowy odpowiada do wysokości najtańszego, oferowanego sposobu dostarczenia zamówienia. Jednocześnie Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
Klient ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy doręczyć na adres Zuzu Design, ul. Sofii Lutosławskiej 1, 60-461 Poznań.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu zamówienia.
Klient zobowiązany jest do zwrotu wraz ze wszystkimi dokumentami, nośnikami oraz instrukcjami, które otrzymał oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
Sklep Internetowy przyjmie zwrot, gdy towar zostanie doręczony przez Klienta na adres podany w § 7 ust. 5. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
Wszelkie zwroty ceny uiszczonej za zwracany towar następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w tym w szczególności nie uprawnia do zwrotu produktów np. ze zdobieniem, malowaniem wykonanym na zlecenie Klienta, zmianą materiałów, z których produkt jest wykonany, zmianą rozmiaru itp. oraz towarów niewystępujących w standardowej ofercie Sklepu , wykonanych lub sprowadzonych na specjalne zamówienie Klienta według jego specyfikacji a w szczególności produktów personalizowanych
W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, nie mają zastosowania postanowienia § 7 Regulaminu.


Polecane produkty