Koszyk 0
BIOTIKA

BIOTIKA

Sprzedaje w Artist Room: 10 miesięcy

Z miłości do natury, z pasji i energii powstają wyjątkowe rzeczy - tak też powstała Biotika.

BIOTIKA

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 7542679322

Wilsona 70/3
45-429 OPOLE, Poland

Regulamin

1. Zamówienia drogą elektroniczną mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

2. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób Dostawy.

3. Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

4. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:

• dane potrzebne do realizacji zamówienia,

• zamówione produkty,

• sposób dostawy (firma kurierska, paczkomaty),

• sposób płatności

5.Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

6.Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest niezwłocznie, w przypadku wyboru płatności za pomocą przelewu lub serwisu Przelewy24.pl niezwłocznie od momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sklepu.

6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy kupna-sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia (w przypadku wyboru płatności innego niż za pobraniem).

7. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta stanowi prawnie wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.

8.W przypadkach, gdy Sprzedający nie ma możliwości wysłania Towaru zamówionego przez Klienta, Sprzedający zobowiązuje się do wysłania Towaru zastępczego za tą samą cenę, wybranego przez Klienta lub zwrotu płatności za Towar oraz przesyłkę, informując uprzednio o tym Klienta drogą elektroniczną.

9. W przypadku niezgodności Towaru z umową, Klient zobowiązuje się do kontaktu ze Sprzedającym w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia wady poprzez powiadomienie Sprzedającego wysyłając informację na adres e-mail biotikasklep@gmail.com.

10. W reklamacji Klient powinien podać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, datę stwierdzenia wady, podać opis reklamowanego Towaru oraz jednoznaczny opis jego niezgodności z Umową.

11. Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 30 dni od odbioru Towaru.

12. Reklamacje związane z zakupionym Towarem rozpatrywane będą na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

13. Koszty transportu związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Klient.

14. Biotika Agata Łanica zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

15. Adres reklamacyjny: Biotika Agata Łanica ul. Wilsona 70/3 45-429 Opole e-mail: biotikasklep@gmail.com.

16. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
Produkty (7)
28,00 zł
34,00 zł
34,00 zł
34,00 zł
Pokaż