Koszyk 0
DrukLove

DrukLove

Sprzedaje w Artist Room: 3 lata

Druklove to polski producent rękodzieła. Głównie zajmuje się projektowaniem zaproszeń i różnego rodzaju dodatków ślubnych do dekoracji. Druklove posiada w swojej ofercie wiele ciekawych projektów. Szczególnie ciekawym produktem w ofercie druklove jes planer ślubny.

DrukLove

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 9481743043

Racławicka 22
26-600 Radom, Poland


§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej www.dawanda.pl oferowanych do sprzedaży przez [nazwa sprzedawcy], z siedzibą w [siedziba i adres], wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [numer KRS, względnie numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, wraz ze wskazaniem właściwego sądu rejestrowego lub gminy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej], oraz [adresy elektroniczne, informacja dotycząca zezwolenia i organu zezwalającego, jeśli sprzedaż określonych towarów wymaga zezwolenia].
W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym i zarejestrowaną na www.dawanda.pl nazywamy „klientem” lub „użytkownikiem”.
Zakup towarów w naszym sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.
Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).§ 2 Ochrona danych osobowych

Informujemy Państwa, że dane osobowe klientów naszego sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy w wyniku rejestracji przez użytkownika na platformie internetowej www.artistroom.pl
Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest [nazwa sprzedawcy].
Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
Informujemy Państwa, że każdy klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez nasz sklep swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie [nazwa sprzedawcy] zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte z platformy internetowej www artistroom.pl poprzez usunięcie profilu.§ 3 Oferowany towar i cena

Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz sklep za pośrednictwem www.dawanda.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz sklep.
W przypadku zakupu określonego towaru klient uzyska informację o oferowanym towarze, w tym jego nazwę, określenie producenta lub importera, znak zgodności, adnotację o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności, a także innych danych jeżeli są wymagane przepisami prawa [są to wymogi wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej].
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.§ 4 Przebieg transakcji

W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, użytkownik rejestruje się na platformie www.artistroom.pl, następnie wysyła formularz zakupu za pośrednictwem platformy. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.
W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.
Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. Wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez klienta rachunek bankowy.
Korektę do swojego zamówienia klient może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez sklep. W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.
Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a użytkownikiem.
Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku wyboru odpowiednio systemu PayPal lub przelewu bankowego ) wysyłamy do Państwa wybrany produkt. W przypadku wyboru przez klienta sposobu zapłaty poprzez doręczenie towaru za pobraniem ceny, dokonujemy wysyłki niezwłocznie po zaakceptowaniu zamówienia klienta.
Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kosz wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru i jest podawany podczas składania zamówienia.
Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braku. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować.
Po dostarczeniu Państwu towaru uprzejmie prosimy o dokonanie oceny transakcji poprzez platformę www.artistroom.pl
W toku transakcji sprzedaży możecie Państwo komunikować się ze sklepem. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy Państwa informować o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po naszej stronie (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru).

Powrót do sklepu
Właściciel butiku
DrukLovePL Radom, Polska
Produkty (71)
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
65,00 zł
70,00 zł
65,00 zł
65,00 zł
65,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
75,00 zł
65,00 zł
65,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
65,00 zł
65,00 zł
70,00 zł
65,00 zł
65,00 zł
70,00 zł
65,00 zł
70,00 zł
65,00 zł
65,00 zł
65,00 zł
70,00 zł
65,00 zł
65,00 zł
Pokaż

Druklove

Druklove to polski producent rękodzieła. Głównie zajmuje się projektowaniem zaproszeń i różnego rodzaju dodatków ślubnych do dekoracji. Druklove posiada w swojej ofercie wiele ciekawych projektów. Szczególnie ciekawym produktem w ofercie druklove jes planer ślubny.