Koszyk 0

SFD meble

Sprzedaje w Artist Room: 3 lata

"Think Simple. Think Natural." - SFD Skandinavisk Möbeldesign.

SFD meble

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 8741602676

T. Kościuszki 26
09-200 Sierpc, Poland


§ 1 - Sprzedawca
Sprzedawcą na portalu Artist Room w sklepie internetowym SFD Skandinavisk Möbeldesign –
określaną niżej jako „Sprzedający”.
Poniższe ogólne warunki transakcji kupna-sprzedaży są częścią umowy zawieranej między
Sprzedawcą a każdym Kupującym.

§ 2 – Oferta i zawieranie umowy kupna-sprzedaży
(1) Sprzedawca w butiku na Artist Room oferuje Kupującym swoje produkty. Każdy produkt wykonywany jest na indywidualne zamówienie, dlatego w zależności od partii drewna posiada ono własne niepowtarzalne cechy, kolor i rysunek. Cechy kolorystyczne produktów na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oryginału ze względu na używaną przez Kupującego wyszukiwarkę internetową lub ustawienia monitora. Te
różnice są niewielkie i całkowicie nieistotne dla jakości produktu.
(2) Kupujący wybiera produkt za pomocą umieszczenia go w „Koszyku”. Do momentu
potwierdzenia zamówienia Kupujący ma prawo do podglądu oraz modyfikacji danych w
swoim zamówieniu oraz do jego anulowania.
(3) Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są wiążącą ofertą. Wraz z
potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego przyjmuje on ofertę. Sprzedający wtedy potwierdza transakcję drogą elektroniczną.
(4) Treść potwierdzonego zamówienia zostaje zapisana na koncie użytkownika na platformie
Artist Room i pozostaje cały czas do wglądu Kupującego.
(5) W razie problemów z dostawą lub innych przeszkód, które utrudniłyby realizację
zamówienia, Sprzedający ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji Kupującego
drogą elektroniczną. Częściowa realizacja zamówienia w takim przypadku możliwa jest
jedynie po jej uzgodnieniu przez obie strony.

§ 3 – Płatność, wysyłka, terminy dostawy
(1) Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia po odnotowaniu wpłaty na koncie.
(2) Termin realizacji oraz koszt wysyłki podany jest w każdym ogłoszeniu indywidualnie dla każdego produktu.
(3) Termin wysyłki/ dostawy produktu jednoznaczny jest z terminem zakończenia realizacji.
(4) Produkty marki SFD Skandinavisk Möbeldesign wysyłane są z Polski, dlatego przy dostawie za granicę termin może ulec wydłużeniu. Kupujący zawsze informowany jest na bieżąco o przewidywanym terminie wysyłki lub jego zmianach.
(5) Jeżeli dostawa nie powiedzie się z powodu podania przez Kupującego niewłaściwego lub niepełnego adresu, Sprzedający ponowi próbę wysłania produktu na koszt Kupującego, jeżeli ten zgodzi się pokryć koszty ponownej wysyłki, określone w opisie produktu. Sprzedający wyśle produkt dopiero po otrzymaniu opłaty za ponowną wysyłkę produktu.

§ 4 – Zwroty
(1) Zwrot produktu możliwy jest do 14 dni od otrzymania produktu.
(2) Zwracany produkt nie może posiadać jakichkolwiek śladów użytkowania czy uszkodzeń.
(3) O chęci zamiarze zwrotu należy poinformować Sprzedającego.
(4) Jeśli towar posiada wadę ukrytą należy zgłosić to niezwłocznie Sprzedającemu.
(5) Zwrot pieniędzy za produkt dokonywany jest do 14 dni od otrzymania towaru.
(6) Produkt odsyłany jest na adres Sprzedającego na koszt Kupującego.
(7) Zwracany produkt musi być zabezpieczony w sposób gwarantujący brak nabycia uszkodzeń w trakcie transportu. Za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do Sprzedającego odpowiedzialność ponosi Kupujący.
(8) Przy zamówieniu produktów o indywidualnych cechach – inny wymiar, grubość, kolor, materiał itp.) nie ma możliwości zwrotu zamówionego i opłaconego produktu.

§ 5 – Gwarancja
(1) Warunki gwarancyjne dla Kupującego są jednoznaczne z przepisami krajowymi.
(2) Aby produkt został objęty naprawą gwarancyjną lub wymianą muszą zostać spełnione następujące warunki:
- produkt służy wyłącznie do użytkowania i przechowywania w pomieszczeniach,
- w pomieszczeniu nie może występować nagła zmiana temperatury lub wilgotności,
- przy samodzielnym rozpakowywaniu nie można używać ostrych narzędzi,
- muszą być spełnione warunki konserwacji okresowej i pielęgnacji co dziennej zgodnie z załączoną instrukcją,
- używanie zalecanych środków do konserwacji drewna,
- spisany protokół od kierowcy lub kuriera (w wypadku powstania uszkodzenia produktu w czasie dostawy do Kupującego).
(3) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek złego użytkowania produktu (np. uderzenie, obicie itp.)

§ 6 – Prawa autorskie
Produkty, grafiki i opisy SFD Skandinavisk Möbeldesign są własnością firmy SFD MEBLE i bez zgody nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane do celów handlowych.

§ 7 – Postanowienia końcowe
(1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.
U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).
(2) Sprzedający ma prawo wykorzystać dane Kupującego jedynie w ramach zawartej z nim umowy kupna sprzedaży.
Produkty (73)
6 795,93 zł
2 437,07 zł
967,23 zł
967,23 zł
3 408,53 zł
BELLO biurko drabina, Szybki podgląd
2 910,13 zł
2 910,13 zł
2 694,72 zł
4 170,00 zł
2 745,41 zł
5 824,48 zł
2 670,00 zł
7 716,70 zł
4 295,50 zł
Pokaż