Koszyk 0

kura-d

Sprzedaje w Artist Room: 1 rok

kura d. wierzy, że zabawki mogą być nieplastikowe, a ubrania można szyć w Polsce z polskich tkanin. Stawiamy na prostotę i wygodę.
Rozgośćcie się w naszym sklepie.

kura-d

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 7352638573

Sądecka 50
34-700 RABKA-ZDRÓJ, Poland


§ 1 - Sprzedawca

okreslana niżej jako „Sprzedający”.

Poniższe ogólne warunki transakcji kupna-sprzedaży są częścią umowy zawieranej między

Sprzedawcą a każdym Kupującym.

§ 2 – Oferta i zawieranie umowy kupna-sprzedaży

(1) Sprzedawca w butiku na DaWandzie oferuje Kupującym swoje produkty. Cechy

kolorystyczne produktów na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oryginału ze względu

na używaną przez Kupującego wyszukiwarke internetową lub ustawienia monitora. Te

różnice są niewielkie i całkowicie nieistotne dla jakości produktu.

(2) Kupujący wybiera produkt za pomocą umieszczenia go w „Koszyku”. Do momentu

potwierdzenia zamówienia Kupujący ma prawo do podglądu oraz modyfikacji danych w

swoim zamówieniu oraz do jego anulowania.

(3) Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są wiążącą ofertą. Wraz z

potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego przyjmuje on ofertę. Sprzedający powinien

wtedy potwierdzić transakcję drogą elektroniczną.

(4) Treść potwierdzonego zamówienia zostaje zapisana na koncie użytkownika na platformie

DaWanda i pozostaje cały czas do wglądu Kupującego w zakładce „Moja DaWanda” w

dziale „Moje zakupy”.

(5) W razie problemów z dostawą lub innych przeszkód, które utrudniłyby realizację

zamówienia, Sprzedający ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji Kupującego

drogą elektroniczną. Częściowa realizacja zamówienia w takim przypadku możliwa jest

jedynie po jej uzgodnieniu przez obie strony.

§ 3 – Wysyłka, terminy dostawy

(1) Sprzedający przekazuje do dostareczenia produkt po otrzymaniu zapłaty w czasie

określonym w opisie każdego produktu.

(2) Jeżeli dostawa nie powiedzie się z powodu podania przez Kupującego niewłaściwego lub

niepełnego adresu, Sprzedający ponowi próbę wysłania produktu na koszt Kupującego,

jeżeli ten zgodzi się pokryć koszty ponownej wysyłki, określone w opisie produktu.

Sprzedający wyśle produkt dopiero po otrzymaniu opłaty za ponowną wysyłkę produktu.

§ 4 – Zwroty

Jeżeli otrzymany produkt odpowiada opisowi, zwrot produktu dokonywany jest na koszt

Kupującego.

§ 5 – Gwarancja

Warunki gwarancyjne dla Kupującego są jednoznaczne z przepisami krajowymi.

§ 6 – Prawa autorskie

Produkty, obrazy i projekty kurad są własnością Mateusza Stasik i bez zgody autora nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane do celów handlowych.

§ 7 – Postanowienia końcowe

(1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.

U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).

(2) Sprzedający ma prawo wykorzystać dane Kupującego jedynie w ramach zawartej z nim

umowy kupna-sprzedaży.
Produkty (52)
Pokaż