Koszyk 0
Drobiny Czasu

Drobiny Czasu

Sprzedaje w Artist Room: 8 miesięcy

Drobiny Czasu to pomysł na unikalny i ponadczasowy prezent w stylu vintage. Niekonwencjonalna i elegancka forma tworzonych w ich warsztacie precjozów nadaje każdej stylizacji wyjątkowy charakter.

Drobiny Czasu

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 852-228-03-33

Górczewska 200c m.458
01-460 Warszawa, Poland

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Na Towary udzielona jest roczna gwarancja producenta - gwarantem jest Drobiny Czasu Magdalena Czaplińska, ul. Górczewska 200c m.458, 01-460 Warszawa
2. Okres gwarancji wynosi 1 rok.
3. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
4. Szczegółowe warunki gwarancji wynikają z dokumentów gwarancyjnych. Celem zachowania uprawnień z gwarancji Klient powinien przestrzegać zasad obsługi zegarka mechanicznego i kwarcowego znajdujących się pod adresem: http://drobinyczasu.pl/pl/instrukcja-uzytkowania-zegarka.html. Produkty uszkodzone mechanicznie, jak na przykład: zerwana sprężyna, urwane lub zagubione elementy, zbite szkło, uszkodzona obudowa, przebarwione łańcuszki, zgubiony element nie podlegają gwarancji. Tego rodzaju uszkodzenia mogą zostać usunięte w ramach odpłatnej naprawy serwisowej w ramach serwisu posprzedażowego. Wycena naprawy jest ustalana indywidualnie i przed realizacją naprawy potwierdzana z Klientem.
5. Istnieje możliwość skorzystania z serwisu pogwarancyjnego (usługi posprzedażowe).
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
8. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: reklamacje@DrobinyCzasu.pl
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Obowiązujący ARKUSZ REKLAMACYJNY jest wysyłany w formie elektronicznej do wypełnienia przez Klienta - po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego drogą mailową. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
6. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
7. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
8. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
9. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.
Produkty (165)
99,00 zł
99,00 zł
99,00 zł
99,00 zł
KOLCZYKI - TIKI-TAKI I Szybki podgląd
99,00 zł
KOLCZYKI - TIKI-TAKI II Szybki podgląd
99,00 zł
KOLCZYKI STEAM - CAT RED Szybki podgląd
149,00 zł
KOLCZYKI - TEARDROPS II Szybki podgląd
129,00 zł
99,00 zł
Pokaż