Koszyk 0

Domańska

Sprzedaje w Artist Room: 2 lata

Witam na moim profilu. Rysowanie to moja wielka pasja. Uwielbiam kolory i zabawę z nimi. Wszystkie moje prace rysowane są odręcznie, co w dzisiejszych czasach czyni jest dość unikatowymi.

Domańska

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: Mazowieckie

Kościelna Droga 4H/1
05-092 Łomianki Dolne, Poland


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
Sprzedającym jest firma pod postacią jednoosobowej działalności gospodarczej MMD Word Works, dostępna pod adresem: Wojska Polskiego 7A/19, 21-200 Parczew, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
NIP: 6572765066. zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Produkty (34)
Nowość
Mandala Szybki podgląd
79,00 zł
Nowość
Mandala Szybki podgląd
79,00 zł
Nowość
Mandala Szybki podgląd
79,00 zł
Nowość
Mandala Szybki podgląd
79,00 zł
Nowość
Kwiaty A3 Szybki podgląd
49,00 zł
Nowość
Kwiaty A3 Szybki podgląd
49,00 zł
Kwiaty A3 Szybki podgląd
49,00 zł
Księżyc A3 Szybki podgląd
49,00 zł
Mozaika A3 Szybki podgląd
49,00 zł
Świetliki A3 Szybki podgląd
49,00 zł
Kwiaty A3 Szybki podgląd
49,00 zł
Kwiaty A3 Szybki podgląd
49,00 zł
Kwiaty A3 Szybki podgląd
49,00 zł
Miasteczko A3 Szybki podgląd
49,00 zł
Piesek A3 Szybki podgląd
49,00 zł
Lama  A3 Szybki podgląd
49,00 zł
Lama A3 A3 Szybki podgląd
49,00 zł
Zestaw 2 prac A3 Szybki podgląd
90,00 zł
Kwiaty Szybki podgląd
79,00 zł
Mandala Szybki podgląd
79,00 zł
Zestaw 2 prac A3 Szybki podgląd
90,00 zł
Zestaw 2 prac A3 Szybki podgląd
90,00 zł
Zestaw 2 prac A3 Szybki podgląd
90,00 zł
Kwiaty 50x70cm Szybki podgląd
89,00 zł
Kwiaty 50x70cm Szybki podgląd
89,00 zł
Zestaw 2 prac A3 Szybki podgląd
90,00 zł
Kwiaty 50x70cm Szybki podgląd
89,00 zł
Kwiaty 50x70cm Szybki podgląd
89,00 zł
Zestaw 2 prac A3 Szybki podgląd
90,00 zł
Zestaw 2 prac A3 Szybki podgląd
90,00 zł
Zestaw 2 prac A3 Szybki podgląd
90,00 zł
Mandala Szybki podgląd
79,00 zł
Mandala Szybki podgląd
79,00 zł
Mandala Szybki podgląd
79,00 zł
Pokaż