Koszyk 0

Jolanta Domańska

Sprzedaje w Artist Room: 2 lata

Witam Szydełkowanie i robienie na drutach to moja pasja. Oferuję Państwu ręcznie zrobione ubranka dla dzieci, elementy wystroju mieszkania tj podkładki pod kubek, poduszki i dywaniki. Serdecznie zapra

Jolanta Domańska

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: -

Wojska Polskiego 7A/19
21-200 Parczew, Poland


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
Sprzedającym jest firma MMD Word Works, dostępna pod adresem: Wojska Polskiego 7A/19, 21-200 Parczew, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
NIP: 6572765066. zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Produkty (25)
55,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
75,00 zł
55,00 zł
65,00 zł
65,00 zł
65,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
Kubek w ocieplaczu Szybki podgląd
50,00 zł
Pokaż