Koszyk 0

Ozdobione ręcznie

Sprzedaje w Artist Room: 3 lata

Klimat mieszkania tworzą piękne przedmioty. Ja je kreuję
W mojej pracowni maluję, postarzam, ozdabiam różnymi technikami przedmioty wykonane z drewna lub sklejki.
Oryginalny prezent w mojej galerii.

Ozdobione ręcznie

Osoba prywatna
NIP: mazowieckie

Brzezińska, 21 P
03-075 Warszawa, Poland


§ 1
Postanowienia ogólne
1. Adresem nadania/zwrotów/reklamacji/korespondencji jest: ul. Brzezińska 21P, 03-075 Warszawa
2. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia.
3. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą RODO o ochronie danych osobowych.
4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
7. Koszt dostawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.
§ 2
Umowa sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Towaru, następnie dodać go do koszyka Sklepu. .
2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzenie tego zamówienia przez Sprzedawcę stanowi zawarcie Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

§ 3
Realizacja zamówień i dostawa
1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DPD
2. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta zostaną realizowane następnego dnia roboczego.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie. Czas realizacji zamówień personalizowanych będzie uzgadniany z Klientem.
5. Wysyłany towar zapakowany jest w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
6. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki.
§ 4
Płatności
1.Klient ma do wyboru formy płatności :
- zapłata z góry – przelew na konto.
- przesyłka za pobraniem
2. Klient ma 7 dni na zapłatę za zamówiony towar. Po tym czasie zamówienie ulega anulowaniu.
3. Po zaksięgowaniu wpłaty towar zostaje natychmiast wysłany, o czym Klient zostaje powiadomiony.
4.Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje po 1-2 dniach roboczych.
5. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

§ 5
Prawo odstąpienia
1. Konsumentowi prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy
3. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji.
4. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności na konto z którego były opłacone.
6. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania.
7. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczeniu usług – jeżeli sprzedający wykonał personalizację za wyraźną zgodą Klienta.

§ 7
Reklamacja
1. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego drogą mailową.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane Klienta : imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail,
b) opis wady
c) określenie swojego żądania.
3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.
4. W przypadku uznanej reklamacji koszty przesyłek ponosi Sprzedawca.
§ 8
Ochrona prywatności
1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klienta Sklepu Internetowego. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień.
2. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.
3. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz stosowne przepisy prawa polskiego.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.
Produkty (15)
Nowość
Niciarka Szpilka Szybki podgląd
125,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
78,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
75,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
65,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Skrzynia z deklem Misie Szybki podgląd
130,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
72,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Szkatułka z lawendą Szybki podgląd
68,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Kufer z przekładką Szybki podgląd
98,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Pudełko z różami Szybki podgląd
70,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
60,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
45,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
68,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Promocja
Kufer z sercem decoupage Szybki podgląd
95,00 zł 89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Herbaciarka lawendowa Szybki podgląd
60,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
75,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 200,00 zł sumy zamówienia
Pokaż