Koszyk 0
GK PROJECTS Sara Gańczorz-Kliś

GK PROJECTS Sara Gańczorz-Kliś

Sprzedaje w Artist Room: 2 lata

Szmacianki Wioli to ręcznie wykonywane ozdoby i akcesoria, meble oraz lampy. Nasze produkty są wykonywane z najwyższą dbałością o szczegóły w pojedynczych egzemplarzach lub krótkich seriach.

GK PROJECTS Sara Gańczorz-Kliś

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 5472058802

ul. Widok, 15
43-384 Jaworze, Poland


REGULAMIN
§1. DEFINICJE
1. Butik Szmacianki Wioli jest prowadzony przez firmę: GK PROJECTS Sara Gańczorz-Kliś, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5472058802, adres poczty elektronicznej: szmaciankiwioli@gmail.com
2. REGULAMIN – niniejszy regulamin butiku.
4. KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. SPRZEDAWCA – firma GK PROJECTS Sara Gańczorz-Kliś będąca właścicielem Produktu dostępnego w butiku oraz będąca stroną Umowy Sprzedaży.
6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Sprzedawcą.
7. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
8. PRODUKT – dostępne na w butiku rękodzieło mające walory artystyczne, o charakterze twórczym oraz artystycznym, którego twórcą jest Sprzedawca i będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
9. PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA – rękodzieło mające walory artystyczne, o charakterze twórczym oraz artystycznym, którego twórcą jest Sprzedawca i będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, którego projekt, cena, użyte materiały, charakterystyka oraz koszty wysyłki i termin realizacji ustalane są indywidualnie w porozumieniu z Kupującym.
10. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

§2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Przed zawarciem umowy sprzedaży Kupujący jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia dostępności Produktu.
2. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego w butiku poprzez konto w serwisie artistroom.pl
3. Po przesłaniu zamówienia przez Kupującego drogą elektroniczną Sprzedawca odeśle Kupującemu potwierdzenie zamówienia na wskazane konto w serwisie artistROOM. Razem z potwierdzeniem zamówienia zostaną wysłane dane do dokonania zapłaty za złożone zamówienie.
4. Kupujący zobowiązany jest przesłać dane teleadresowe konieczne do wysyłki zamówienia.
5. Zakupione produkty wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty na konto we wskazanym w potwierdzeniu zamówienia terminie, a w przypadku Produktów na indywidualne zamówienie Sprzedawca przystępuje do wykonania zamawianego produktu po zaksięgowaniu wpłaty na konto.
6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
7. Za zakupione produkty wystawiane są faktury. Podane ceny są cenami brutto.

§3. INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA
1. Przed dokonaniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest do ustalenia ze Sprzedawcą wszystkich szczegółów Produktu (np. kolorystyki, rodzaju tkanin, rozmiaru, wzoru, metody wykonania, itp.). W przypadku gdy Kupujący nie określił szczegółów poszczególnych elementów Produktu, Sprzedawca podejmuje decyzję o kolorystyce, rodzaju tkaniny, wzorze, rozmiarze oraz metodzie wykonania danego elementu Produktu.
2. Koszt oraz termin realizacji Produktów na indywidualne zamówienia jest ustalany przez Sprzedawcę.
3. Produkty wykonywane na indywidualne zamówienia nie podlegają zwrotowi.
Produkty (1)
36,00 zł
Pokaż