Koszyk 0

JUBIARTE

Sprzedaje w Artist Room: 6 lat

Jubiarte oferuje biżuterię autorską w pojedynczych egzemplarzach. Zapewnia również możliwość indywidualnych zamówień

JUBIARTE

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 739-185-01-65

Kętrzyńskiego 9/58
10-423 Olsztyn, Poland


1. JUBIARTE prowadzi sprzedaż wykonanej przez siebie biżuterii za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zastrzegam sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
3. Wysyłkę zamówień realizuję za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie.
4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki podane przy każdym egzemplarzu.
5. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.

Zwroty
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres JUBIARTE oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Przepisy te nie mają zastosowania do biżuterii wykonanej na indywidualne zamówienie Klienta.
3. Koszt odesłania i odpowiedniego zabezpieczenia przez zniszczeniem zakupionego artykułu pokrywa Kupujący.
4. Nie odbieram przesyłek za pobraniem.
5. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
6. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Reklamacje
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się ze mną emailowo i odesłać go przesyłką pocztową poleconą na adres JUBIARTE.
2. Nie odbieram żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
Produkty (8)
93,00 zł
117,00 zł
79,00 zł
130,00 zł
Pokaż