Koszyk 0
Katarzyna Królikowska

Katarzyna Królikowska

Sprzedaje w Artist Room: 2 lata

W mojej manufakturze powstają torebki i akcesoria, w duchu slow, less waste i z pasją. Z papieru i nie tylko.

Katarzyna Królikowska

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 5482494717

Łokietka, 59/7
31-279 Kraków, Poland


REGULAMIN SPRZEDAWCY Pracownia MazuW SERWISIE ARTISTROOM.PL

Drogi Kupujący,
zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zaufanie i bezpieczeństwo zakupów, dlatego też rzetelnie udostępniamy
Ci informacje o nas, o warunkach sprzedaży i prowadzonej przez nas działalności. Poniżej znajdziesz
podstawowe informacje dotyczące nas jako Sprzedawcy i Umowach Sprzedaży zawieranych z nami za
pośrednictwem serwisu ARTISTROOM.PL oraz Twoich uprawnień jako Kupującego. Szczegółowe informacje
dotyczące danego Produktu oraz Umowy Sprzedaży znajdziesz każdorazowo w jego opisie na stronie Serwisu.
To tam znajdziesz m.in. informacje o głównych cechach Produktu, o jego łącznej cenie wraz z podatkami oraz
koszcie i terminie dostawy.
Pamiętaj, że jesteśmy do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze z nami skontaktować
korzystając z danych podanych poniżej.
Zachęcamy Cię do uważnej lektury i zakupów,
Sprzedający Pracownia Mazu
PS. Dla ułatwienia lektury przyjęliśmy nazewnictwo z Regulaminu Serwisu Artistroom.pl. Przykładowo jeżeli poniżej
będziemy mówili o Produkcie, Umowie Sprzedaży, Sprzedawcy lub Kupującym, to ich definicje znajdziesz w Regulaminie.
Sam Regulamin serwisu ARTISTROOM.PL dostępny jest w zakładce „Regulamin” na stronie Serwisu.
Niniejsze informacje skierowane są zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających z nami umowy
sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie dotyczących jedynie konsumentów bądź innych podmiotów.

1) O SPRZEDAWCY
Sprzedawcą w ramach Sklepu Pracownia Mazu w Serwisie Artistroom.pl jest Kasia prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Mazu Katarzyna Królikowska wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, NIP 5482494717
2) DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY
 Numer telefonu kontaktowego: 505558615
 Adres poczty elektronicznej: kasia@pracowniamazu.pl
 Dni i godziny pracy (dni robocze): pn-pt 9.00-16.30
 Adres do korespondencji: Pachońskiego 9/304 31-223 Kraków
 Adres do zwrotów i reklamacji Pachońskiego 9/304 31-223 Kraków3) DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
Informacje o dostawie
Informację o koszcie, sposobie i terminie dostawy dla danego Produktu znajdziesz w jego opisie, w tym w
zakładce „Dostawa i Płatność”
Dostawa Produktu dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sposoby dostawy Produktu – udostępniamy Ci następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu, chyba że
opis danego Produktu stanowi inaczej: (1Paczkomaty
Termin dostawy Produktu do Ciebie 3 dni robocze, (2 Kurier DPDTermin dostawy Produktu do Ciebie 3 dni robocze, chyba że w opisie danego Produktu podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się w następujący sposób: (1) w przypadkuwyboru przez Ciebie sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznych - od dnia uznania płatnością

§

Strona 2 z 5
rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie płatności elektronicznych; (2) w przypadku
wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
Termin gotowości Produktu do odbioru przez Ciebie – w przypadku wyboru przez Ciebie odbioru osobistego
Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie ........................................., chyba że w opisie danego
Produktu podano krótszy termin. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego
liczy się w następujący sposób: (1) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem albo
płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie
płatności elektronicznych; (2) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności gotówką przy odbiorze
osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
Ważne! Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy. Termin dostawy oznacza, że w tym terminie powinieneś już otrzymać Towar (na ten termin składa się
czas kompletowania przesyłki przez nas oraz czas jej dostarczenia przez przewoźnika).

Informacje dotyczące płatności
Informację o dostępnych sposobach płatności dla danego Produktu znajdziesz w opisie danego Produktu, w tym
w zakładce „Dostawa i Płatność”
W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy prosimy o podawanie w tytule przelewu nazwy
Twojego Konta Kupującego w Serwisie oraz numeru danego Zamówienia – ułatwi to nam i przyśpieszy
księgowanie płatności. Proponowany przez nas tytuł przelewu ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na
realizację umowy w przypadku jego pominięcia.
( Prosze pozostawic akceptowalne dla Ciebie formy platnosci )
Termin płatności (chyba że opis danej Umowy Sprzedaży stanowi inaczej): (1) w przypadku wyboru przez Ciebie
płatności przelewem albo płatności elektronicznych, jesteś zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
(2) w przypadku wyboru przez Ciebie płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką
przy odbiorze osobistym, jesteś zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4) DANE OSOBOWE KUPUJĄCYCH
Administrator danych osobowych- Administratorem danych osobowych Kupujących zawierających Umowy
Sprzedaży ze Sprzedawcą jest Sprzedawca (dokładne dane Sprzedawcy podane są w zakładce O Sprzedawcy).
Dane osobowe Kupujących Sprzedawca otrzymuje od właściciela Serwisu Artistroom.pl. Dane osobowe
Kupującego są przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami. Sprzedawca zapewnia Kupującym realizację
uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Cel zbierania danych i odbiorcy danych - Dane osobowe Kupujących przetwarzane są wyłącznie w celach
związanych z zawarciem i realizacją Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą. Podstawą przetwarzania danych
osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego
żądanie działań przed jej zawarciem. Jeżeli Kupujący wyrazi uprzednią zgodę, to dane Kupującego mogą być
przetwarzane także w innym celu, o którym mowa w udzielanej zgodzie przez Kupującego. W przypadku
Kupującego, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca
udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedawcy. W celu realizacji uprawnień, o których mowa
powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
Sprzedawcy wskazany na wstępie.
Dobrowolność podania danych osobowych – Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne,
aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Serwisu danych osobowych niezbędnych do złożenia

§

Strona 3 z 5
Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jego złożenia lub zawarcia Umowy
Sprzedaży ze Sprzedawcą. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży są każdorazowo wskazane na stronie
Serwisu.
5) POZOSTAŁE INFORMACJE
Prawo właściwe, język - Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem
polskim i w języku polskim.
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców - Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie
będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach
pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej lub należnej
ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy
i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego
konsumentem.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze z nami skontaktować korzystając z danych
kontaktowych podanych na wstępie.
Produkty (1)
129,00 zł
Pokaż