Koszyk 0

Marcin Nowakowski

Sprzedaje w Artist Room: 2 lata

TWORZYMY TORBY WŁAŚNIE DLA CIEBIEI
SPECJALNIE Z MYŚLĄ O MIEJSKICH ROWERZYSTACH STWORZYLIŚMY PIĘKNE, SKÓRZANE TORBY, SAKWY I AKCESORIA NA ROWER. JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ I KLASYKA...JEŹDZIJ Z KLASĄ!

Marcin Nowakowski

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 7732276308

Legionów 18
97-200 Tomaszów Mazowiecki, Poland


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
FS BIKE

Sklep internetowy FS Bike to marka prowadzona przez:
FS Collective
Marcin Nowakowski
Ul. Legionów 18
97-200 Tomaszów Maz.
NIP: 7732276308


§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów, w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej www.artistroom.pl, oferowanych do sprzedaży przez:
Marcina Nowakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FS Collective Marcin Nowakowski z siedzibą w Tomaszowie Maz., z adresem: ul. Legionów 18, o numerze NIP 7732276308, adres e-mail office@fsbike.eu, zwanego dalej „Sklepem”.
W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”.
2. Zakup towarów w naszym sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.
3. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).
§ 2 Ochrona danych osobowych
1. Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów naszego Sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów.
2. Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest FS Collective Marcin Nowakowski.
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
4. Informujemy Państwa, że każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez nasz Sklep swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie FS Collective Marcin Nowakowski zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte z platformy internetowej poprzez zgłoszenie takiej dyspozycji drogą mailową na adres office@fsbike.eu.§ 3 Oferowany towar i cena
1. Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz Sklep nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz Sklep.
2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.

§ 4 Przebieg transakcji
1. W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, użytkownik składa zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
4. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez sklep. W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
5. Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.
6. Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku wyboru odpowiednio systemu PayPal lub przelewu bankowego ) wysyłamy do Państwa wybrany produkt. W przypadku wyboru przez klienta sposobu zapłaty poprzez doręczenie towaru za pobraniem ceny, dokonujemy wysyłki niezwłocznie po zaakceptowaniu zamówienia klienta.
7. Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich. Kosz wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru i jest podawany podczas składania zamówienia.
8. Wraz z towarem, zgodnie z wyborem Klienta, wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braku. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować.
9. W toku transakcji sprzedaży możecie Państwo komunikować się ze sklepem. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy Państwa informować o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po naszej stronie (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru).

§ 5 Formy płatności ceny za towar
Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:
i) przelewem bankowym (przedpłata), w tym również szybkim przelewem PayU;
ii) za pośrednictwem systemu PayPal;
iii) za pobraniem, z chwilą dostarczenia przesyłki z towarem.
§ 6 Zwrot towaru i anulowanie transakcji
1. Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.
2. Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.
3. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.
4. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu)
5. Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta, jeżeli Klient je uiścił. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient.

§ 7 Procedura reklamacyjna
1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
2. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Sklepu przez Klienta o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.
3. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail sklep@fsbike.pl. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.
4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.
5. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
6. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.


§ 8 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
Produkty (10)
Promocja Nowość
Wyprzedaż! Sakwy rowerowe ze skóry Szybki podgląd
1 199,00 zł 899,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 844,74 zł sumy zamówienia
Nowość
Sakwy rowerowe ze skóry Szybki podgląd
1 199,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 844,74 zł sumy zamówienia
Sakwy rowerowe ze skóry Szybki podgląd
1 199,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 844,74 zł sumy zamówienia
1 039,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 844,74 zł sumy zamówienia
964,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 844,74 zł sumy zamówienia
325,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 844,74 zł sumy zamówienia
314,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 844,74 zł sumy zamówienia
Sakwy rowerowe ze skóry Szybki podgląd
1 199,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 844,74 zł sumy zamówienia
Promocja
Plecak skórzany  handmade Szybki podgląd
549,00 zł 499,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 844,74 zł sumy zamówienia
Sakwy rowerowe ze skóry Szybki podgląd
1 199,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 844,74 zł sumy zamówienia
Pokaż