Koszyk 0
Overprint4you

Overprint4you

Sprzedaje w Artist Room: 1 rok

W Overprint4you zależy nam na jak najlepszej jakości oraz zadowoleniu klienta. W naszej ofercie znajdą Państwo wygodne koszulki z nadrukiem, oryginalne kubki oraz inne gadżety.

Overprint4you

Osoba prywatna
NIP: -

Mickiewicza 61
97-438 Rusiec, Poland


§1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsze warunki handlowe są podstawą i częścią składową wszystkich umów dotyczących dostarczenia i sprzedaży towarów zawartych pomiędzy nami, firmą:
Overprint4you Stępień Kacper
Mickiewicza 61
97-438 Rusiec
tel.: +48 692 055 482
e-mail: overprint4you@gmail.com
Kasy Stefczyka:
91 7065 0002 0652 4354 1204 0001
zwaną dalej sklepem Overprint4you.pl , a prywatnymi zamawiającymi lub kupującymi (użytkownicy).

§2 ZAWARCIE UMOWY

Wszystkie oferty firmy Overprint4you.pl są bez zobowiązania. Produkty są produktami pochodzenia naturalnego, stąd też mogą wykazywać uwarunkowane naturalnie zmiany co do kształtu, koloru i/lub wagi, nie stanowi to jednak żadnej wady, ani nie wpływa na wartość produktu.
Dokonując zamówienia towaru, zamawiający potwierdza chęć jego nabycia od firmy Overprint4you.pl na niniejszych warunkach handlowych. Overprint4you.pl jest upoważniona przyjąć ofertę zamówienia w przeciągu dwóch tygodni od jego nadejścia. Przyjęcie może nastąpić pisemnie lub poprzez zaopatrzenie zamawiającego w towar.
W przypadku zamówienia drogą elektroniczną, firma Overprint4you.pl niezwłocznie potwierdzi nadejście zamówienia. Potwierdzenie nadejścia zamówienia nie jest jeszcze wiążącym przyjęciem zamówienia.
Potwierdzenie nadejścia zamówienia może być związane z przyjęciem zamówienia.
Zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem prawidłowego i punktualnego zaopatrzenia w towar przez dostawcę. Ma to miejsce w przypadku, gdy niedostarczenie dostawy wynika z winy producenta.
W przypadku, gdy świadczenie nie może zostać zrealizowane z braku towaru, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Zwrot kwoty zamówienia w razie jej wcześniejszego wpłynięcia nastąpi oczywiście bezzwłocznie, jeżeli klient zdecyduje się zrezygnować z tego zamówienia.
Jeśli zamówienie odbywa się drogą elektroniczną, tekst umowy jest przechowywany przez Overprint4you.pl i może być przesłany na życzenie klienta wraz z niniejszymi warunkami handlowymi pocztą elektroniczną.

§3 DOSTAWA / CZAS DOSTARCZENIA TOWARU / KOSZTY DOSTAWY

Termin dostawy czy czas dostarczenia towaru, ustalone jako wiążące lub niewiążące, powinny być podane pisemnie. Prosimy o wyrozumiałość, iż wszystkie terminy i/lub czas dostaw są z zasady niewiążące, chyba, ze termin i czas dostawy został wyraźnie określony jako wiążący.
W przypadku sprzedaży wysyłkowej dokładamy starań, aby termin dostarczenia przesyłki nie przekraczał 10 dni roboczych. Przy towarze o dużej objętości upoważniony przez Overprint4you.pl spedytor lub dostawca skontaktuje się z zamawiającym w celu ustalenia terminu dostawy.
Jeśli nie został ustalony konkretny termin i czas dostawy, obowiązuje tutaj przyjęty w Overprint4you.pl czas dostawy w ciągu 30 dni roboczych.
Koszty przesyłki ustalane są z uwzględnieniem cennika firm kurierskich i Poczty Polskiej, a także wagi produktów i kosztów opakowania i przedstawiają się następująco:
– Paczkomat InPost – 12.99zł
– Kurier DHL – 18zł
W przypadku zamówienia o dużym ciężarze firma Overprint4you.pl ma prawo do obliczenia innej kwoty przesyłki zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej oraz poinformowania o tym kupującego.
Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy Overprint4you.pl.

§4 CENY / WARUNKI PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych
polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, lub drogą mailową.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
a) Przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Kupującego,

§5 REZYGNACJA I ZWROT TOWARU

W przypadku, gdy pomiędzy Overprint4you.pl, a zamawiającym będącym użytkownikiem zawarta zostaje umowa o zbycie w systemie wysyłkowym, obowiązuje, co następuje:
– zamawiający może odwołać swoje zamówienie bez podania przyczyn, oświadczając to pisemnie firmie Overprint4you.pl w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru i odsyłając go w oryginalnym opakowaniu. O terminowości zwrotu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
– w przypadku rezygnacji zamawiający otrzyma w całości zwrot ceny produktu, po tym jak tylko towar zostanie odesłany do firmy Overprint4you.pl w możliwie nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu. Klient sam odsyła towar na koszt i ryzyko Overprint4you.pl; jednakże przy przesyłkach o wartości do 100zł Overprint4you.pl ma w takim wypadku prawo do obciążenia zamawiającego normalnymi kosztami przesyłki zwrotnej, chyba, że dostarczony towar jest wybrakowany.
– klient odpowiada materialnie za powstałe uszkodzenie towaru z chwilą wejścia w jego posiadanie. Klient powinien sprawdzać otrzymany towar bardzo ostrożnie. Utrata wartości towaru spowodowana innym niż zwykłe sprawdzenie towaru i użycie jego, powoduje, iż nie może on już być sprzedany jako „nowy”, w takim przypadku klient pokrywa koszty utraty wartości towaru.
Powyższe prawo do rezygnacji i zwrotu nie przysługuje zamawiającemu w następujących przypadkach:
– jeśli pomiędzy Overprint4you.pl, a zamawiającym została zawarta umowa o świadczeniu usług, których wykonanie rozpoczęło się już przed upływem terminu prawa do reklamacji lub
– jeśli zamawiający zawarł ze Overprint4you.pl umowę o dostarczeniu towaru, sporządzanego na specjalne życzenie zamawiającego i wyraźnie odpowiada jego osobistym potrzebom.
Taki towar ze względu na swoje właściwości nie może zostać odesłany.
Zwroty należy kierować na adres:
Overprint4you Stępień Kacper
ul. Mickiewicza 61
97-438 Rusiec

§ 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego - newslettera.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu..
Produkty (4)
Kubek Super Babcia Szybki podgląd
24,00 zł
Kubek Super Dziadek Szybki podgląd
24,00 zł
Kubek Ta Babcia Rządzi Szybki podgląd
24,00 zł
24,00 zł
Pokaż