Koszyk 0

CrazyKnittersPl

Sprzedaje w Artist Room: 3 lata

Projektuję i tworzę od dziecka. Swetry, szale, chusty, czapki, ciepłe koce. To moja pasja i mój świat. Wkładam w to całe swoje serce. Druga moja miłość to motocykle.

CrazyKnittersPl

Osoba prywatna
NIP: -

Zasanie 69
37-450 Stalowa Wola, Poland


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.wloczkiszpileczki.pl;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www. wloczkiszpileczki.pl; za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;p

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Włóczki Szpileczki Krystyna Maziarz-Reczek a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wloczkiszpileczki.pl;

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.wloczkiszpileczki.pl;, prowadzony jest przez firmę Włóczki Szpileczki Krystyna Maziarz-Reczek.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b.) FireFox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

c.) Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

d.) Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

e.) Opera w wersji 26 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Włóczki Szpileczki Krystyna Maziarz-Reczek zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wloczkiszpileczki.pl; oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Produkty (20)
220,00 zł
250,00 zł
Wełniany komplet damski Szybki podgląd
400,00 zł
Wełniany komplet męski Szybki podgląd
320,00 zł
650,00 zł
Sweter damski Szybki podgląd
550,00 zł
300,00 zł
Kardigan damski Szybki podgląd
650,00 zł
650,00 zł
300,00 zł
Poduszka gwiazda Szybki podgląd
145,00 zł
145,00 zł
Koszyk na przydasie Szybki podgląd
120,00 zł
220,00 zł
240,00 zł
155,00 zł
155,00 zł
Podkładki pod kubki Szybki podgląd
120,00 zł
Kosz na zabawki Szybki podgląd
230,00 zł
Pokaż