Koszyk 0
TENARO

TENARO

Sprzedaje w Artist Room: 6 miesięcy

TENARO to pracownia, w której powstają unikatowe wyroby - od projektu, przez wycinanie wzorników, wycinanie detali w skórze i ich szycie, po wykańczanie wyrobów.

TENARO

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 9462691842

Aleja Spółdzielczości Pracy 31
20-147 Lublin, Poland


REGULAMIN
1.Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania produktów ze strony internetowej www.tenaro.eu od TENARO Tetiana Mohyl, Aleja Spółdzielczości Pracy 31, 20-147 Lublin, NIP: 9462691842, REGON: 384438285, wpisana do rejestru CEIDG.
2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym www.tenaro.eu. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
Sprzedawca – TENARO Tetiana Mohyl, Aleja Spółdzielczości Pracy 31, 20-147 Lublin, NIP:9462691842, REGON: 384438285;
Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
3. Strona oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internetowej wykonywane ręcznie przez Sprzedawcę torby, torebki, plecaki, i inne towary wyprodukowane ze skóry naturalnej. Powyższe produkty dostępne są poprzez Stronę w formie gotowych wyrobów bądź na zamówienie. Wszystkie produkty wytwarzane są w Polsce.

2. Warunki korzystania z usługi
1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
3. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
2. Strona internetowa udostępnia usługi elektroniczne w postaci: Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług nie pobierane żadne opłaty.
3. Aby skorzystać z Formularza zamówienia klient wybiera interesujący go produkt, a następnie naciska przycisk „zamów”. Naciśnięcie przyciska powoduje rozwinięcie Formularza zamówienia, w którym Klient samodzielnie wypełnia formularz podstawowych danych osobowych koniecznych do rozpoczęcia składania zamówienia.
4. Skorzystanie z Formularza zamówienia nie jest równoznaczne z dokonaniem zakupu określonego towaru (zawarciem umowy sprzedaży). Warunkiem skorzystania z w/w formularza jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
5. Naciśnięcie przycisku „wyślij” powoduje wysłanie informacji wpisanych przez Klienta na adres e-mail Producenta.

3. Zawieranie umów
1. Umowa zawierana jest pomiędzy Producentem a Klientem.
2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
3. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie ceny są wyłącznie cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena podawana jest przez Producenta w potwierdzeniu zamówienia i zależy od użytych materiałów, rozmiarów produktu i wybranego wykończenia.
4. Producent dochowuje należytej staranności by zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Producent w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt z Producentem.
5. Produkty wykonywane są z najwyższej jakości skór naturalnych. Wszelkie rysy i zadrapania powstające w miarę używania nie wpływają na jakość przedmiotu, a jedynie na jego charakter i wynikają z naturalnych właściwości użytych materiałów.
6. Producent oferuje produkty wykonywane ze skóry noszącej celowe przebarwienia, zadrapania. Wszystkie w/w cechy podawane są Klientowi do wiadomości w trakcie omawiania szczegółów zamówienia.
7. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej z wykorzystaniem Formularza zamówienia, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Producenta. Producent nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
8. Po otrzymaniu wiadomości e-mail Klienta (wysłanej przy użyciu Formularza zamówienia lub bezpośrednio z poczty elektronicznej Klienta) Strony, w drodze wymiany wiadomości e-mail, dokonują ustalenia wszystkich koniecznych danych specyfikacyjnych zamawianego produktu. W powyższy sposób w szczególności Strony mogą ustalić ilość, rodzaj, kształt i rozmiary produktu, użyte materiały, rodzaj wykończenia i dodatki.
9. Po ostatecznym ustaleniu wszystkich w/w danych specyfikacyjnych produktu Klient przekazuje Sprzedawcy dane niezbędne do zrealizowania zamówienia i jego dostarczenia Klientowi, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, dane do faktury VAT (imię, nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, numer REGON).
10. Po uzyskaniu wszystkich koniecznych danych Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia klient zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
11. Po otrzymaniu przez Sprzedawca ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
12. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, tj. przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Sprzedawcą.
13. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.
14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie internetowej;
2. wysłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 ust. 6
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą lub nie została uiszczona zapłata zaliczki, zadatku lub ceny w ustalonym przez Strony terminie.
Produkty (40)
Nowość
Skórzana portmonetka mini czarna Szybki podgląd
45,00 zł
154,00 zł
Nowość
Portmonetka skórzana "Pumpkin" złota Szybki podgląd
154,00 zł
Nowość
Portmonetka skórzana "Pumpkin" bezowa Szybki podgląd
154,00 zł
Nowość
Skórzana portmonetka mini Szybki podgląd
45,00 zł
Nowość
Skórzana portmonetka mini Szybki podgląd
45,00 zł
Nowość
Skórzana portmonetka mini Szybki podgląd
45,00 zł
Nowość
Kopertówka zamszowa z biglami Szybki podgląd
324,00 zł
Nowość
Skórzana portmonetka z paskiem Szybki podgląd
42,00 zł
Nowość
Skórzana portmonetka mini Szybki podgląd
52,00 zł
Nowość
Kopertówka zamszowa z frędzlami Szybki podgląd
313,00 zł
Nowość
Skórzana portmonetka Elizium Szybki podgląd
74,00 zł
115,00 zł
77,00 zł
Nowość
Skórzana portmonetka mini Szybki podgląd
43,00 zł
Nowość
Skórzana torebka do pracy Szybki podgląd
309,00 zł
Nowość
Portfel skórzany Szybki podgląd
43,00 zł
Nowość
Skórzana portmonetka z ozdobą Szybki podgląd
264,00 zł
Nowość
Skórzana portmonetka Elizium Szybki podgląd
74,00 zł
42,00 zł
42,00 zł
Skórzany portfel Szybki podgląd
41,00 zł
83,00 zł
235,00 zł
337,00 zł
337,00 zł
Banknotówka skórzana Szybki podgląd
77,00 zł
337,00 zł
337,00 zł
83,00 zł
83,00 zł
250,00 zł
Pokaż