Koszyk 0
Dziadek z drewna

Dziadek z drewna

Sprzedaje w Artist Room: 4 miesiące

Dziadek z drewna to marka dekoracyjnych produktów rękodzielniczych.
To w pełni naturalne drewniane dekoracje - obrazy 3D o tematyce leśnej do dziecięcych wnętrz.

Dziadek z drewna

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: -

Spacerowa 44
38-481 Rymanów Zdrój, Poland


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
Sprzedającym jest podmiot o nazwie "Dziadek z drewna", dostępna pod adresem: ul. Spacerowa 44, 38-481 Rymanów Zdrój, prowadzący działalność na podstawie działalności nierejestrowanej, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Produkty (13)
129,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 450,00 zł sumy zamówienia
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 450,00 zł sumy zamówienia
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 450,00 zł sumy zamówienia
105,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 450,00 zł sumy zamówienia
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 450,00 zł sumy zamówienia
Zestaw 3 obrazów 3D Szybki podgląd
260,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 450,00 zł sumy zamówienia
275,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 450,00 zł sumy zamówienia
189,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 450,00 zł sumy zamówienia
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 450,00 zł sumy zamówienia
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 450,00 zł sumy zamówienia
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 450,00 zł sumy zamówienia
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 450,00 zł sumy zamówienia
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 450,00 zł sumy zamówienia
Pokaż