Koszyk 0
ONNA

ONNA

Sprzedaje w Artist Room: 6 miesięcy

Mała pracownia, w której powstają niepowtarzalne, wyjątkowe, ręcznie wykonane produkty, tworzone z pasją i miłością według własnych pomysłów

ONNA

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 9471406700

Sczanieckiej 7/4
93-342 Łódź, Poland


Reklamacja produktu:

dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład :

pisemnie na adres: 93-342 Łódź, ul. Sczanieckiej 7/4
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: onnabags@wp.pl


Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
danych kontaktowych składającego reklamację.


Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 93-342 Łódź, ul. Sczanieckiej 7/4

Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza w przypadku żądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
Produkty (11)
Promocja
Torebka - nerka ze skóry naturalnej Szybki podgląd
250,00 zł 120,00 zł
299,00 zł 150,00 zł
Promocja
Brązowa torebka ze skóry naturalnej Szybki podgląd
299,00 zł 120,00 zł
Promocja
Torebka - tuba ze skóry naturalnej Szybki podgląd
299,00 zł 120,00 zł
299,00 zł 199,00 zł
Promocja
Czarna torebka ze skóry naturalnej Szybki podgląd
399,00 zł 150,00 zł
Promocja
Kolorowa torebka ze skóry naturalnej Szybki podgląd
299,00 zł 199,00 zł
299,00 zł 150,00 zł
399,00 zł 249,00 zł
299,00 zł 150,00 zł
299,00 zł 150,00 zł
Pokaż