Koszyk 0
MUYBIEN

MUYBIEN

Sprzedaje w Artist Room: 2 miesiące

Muybien to miejsce z autorskimi grafikami i plakatami do wystroju wnętrz. Znajdziesz u nas między innymi motywy abstrakcyjne, minimalistyczne i z elementami typografii.

MUYBIEN

Jednoosobowa działalność gospodarcza
NIP: 6342666372

Gruszowa 3/17
40-112 Katowice, Poland


1) O SPRZEDAWCY
Sprzedawcą w ramach Sklepu MUYBIEN w Serwisie Artistroom.pl jest Muybien Malwina Osswald wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6342666372
REGON
2) DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY
• Numer telefonu kontaktowego: 790 619 326
• Adres poczty elektronicznej: muybienstore@gmail.com
• Dni i godziny pracy (dni robocze): 8:00 – 16:00
• Adres do korespondencji: Muybien Malwina Osswald, ul. Gruszowa 3/17, 40-112 Katowice
• Adres do zwrotów i reklamacji: Muybien Malwina Osswald, ul. Dębowa 8/17, 40-102 Katowice
3) DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
Informacje o dostawie
Informację o koszcie, sposobie i terminie dostawy dla danego Produktu znajdziesz w jego opisie, w tym w
zakładce „Dostawa i Płatność”
Dostawa Produktu dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sposoby dostawy Produktu – udostępniamy Ci następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu, chyba że
opis danego Produktu stanowi inaczej: Paczkomaty InPost, Kurier DPD
Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu podano krótszy
termin.
Informacje dotyczące płatności
Informację o dostępnych sposobach płatności dla danego Produktu znajdziesz w opisie danego Produktu, w tym
w zakładce „Dostawa i Płatność”
W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy prosimy o podawanie w tytule przelewu nazwy
Twojego Konta Kupującego w Serwisie oraz numeru danego Zamówienia – ułatwi to nam i przyśpieszy
księgowanie płatności. Proponowany przez nas tytuł przelewu ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na
realizację umowy w przypadku jego pominięcia.
Przelew bankowy, Przelewy 24,
Termin płatności (chyba że opis danej Umowy Sprzedaży stanowi inaczej) wynosi 7
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
4) DANE OSOBOWE KUPUJĄCYCH
Administrator danych osobowych- Administratorem danych osobowych Kupujących zawierających Umowy
Sprzedaży ze Sprzedawcą jest Sprzedawca (dokładne dane Sprzedawcy podane są w zakładce O Sprzedawcy).
Dane osobowe Kupujących Sprzedawca otrzymuje od właściciela Serwisu Artistroom.pl. Dane osobowe
Kupującego są przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami. Sprzedawca zapewnia Kupującym realizację
uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Cel zbierania danych i odbiorcy danych - Dane osobowe Kupujących przetwarzane są wyłącznie w celach
związanych z zawarciem i realizacją Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą. Podstawą przetwarzania danych
osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego
żądanie działań przed jej zawarciem. Jeżeli Kupujący wyrazi uprzednią zgodę, to dane Kupującego mogą być
przetwarzane także w innym celu, o którym mowa w udzielanej zgodzie przez Kupującego. W przypadku
Kupującego, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca
udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedawcy. W celu realizacji uprawnień, o których mowa
powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
Sprzedawcy wskazany na wstępie.
Dobrowolność podania danych osobowych – Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne,
aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Serwisu danych osobowych niezbędnych do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jego złożenia lub zawarcia Umowy
Sprzedaży ze Sprzedawcą. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży są każdorazowo wskazane na stronie
Serwisu.
5) POZOSTAŁE INFORMACJE
Prawo właściwe, język - Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem
polskim i w języku polskim.
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców - Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie
będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach
pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej lub należnej
ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy
i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego
konsumentem.
Produkty (12)
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 299,00 zł sumy zamówienia
Nowość
PERSONALIZOWANA METRYCZKA no.2 50x70cm Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 299,00 zł sumy zamówienia
Nowość
PERSONALIZOWANA METRYCZKA no.1 50x70cm Szybki podgląd
99,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 299,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Zestaw plakatów AMOR Szybki podgląd
159,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 299,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Zestaw plakatów COSMIC Szybki podgląd
159,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 299,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Zestaw plakatów ANTIQUE 50x70cm Szybki podgląd
159,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 299,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Plakat ABSTRACT LINES NO.3 50x70 cm Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 299,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Plakat ABSTRACT LINES NO.2 50x70 cm Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 299,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Plakat ABSTRACT LINES NO.1 50x70cm Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 299,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Plakat MYSTIQUE  III 50x70 cm Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 299,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Plakat MYSTIQUE  II 50x70 cm Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 299,00 zł sumy zamówienia
Nowość
Plakat MYSTIQUE  I 50x70 cm Szybki podgląd
89,00 zł
DARMOWA DOSTAWA już od 299,00 zł sumy zamówienia
Pokaż